Här på denna sida kommer du att hitta mycket matnyttig information om pengar, investeringar, placeringar och hur du som ung ska tänka för att kunna bygga upp en ekonomisk standard som passar dig men som framförallt ger dig möjligheter till att ta dig vidare i livet. Allt i livet handlar ju inte om pengar och vi kan aldrig köpa oss äkta lycka eller välmående för pengar för sådant kommer inifrån och hänger också samman med hur vår sociala situation ser ut. Men, trots detta så är pengar viktiga för oss under livets alla skeden.

När du som ung får tillgång till att disponera ditt studiebidrag och möjlighet att jobba som timanställd under din studietid har du fantastiska möjligheter till att ge dig själv en stabil ekonomisk grund att stå på och planera utifrån denna. Ju stabilare ekonomi desto fler möjligheter och utmaningar kan du ta dig an i livet. Som ung har du också alla förutsättningar att ta en aktiv del i ditt sparande och faktiskt kunna göra förändringar i ditt liv. Detta kan du göra oavsett vart du vuxit upp, vilken bakgrund du kommer ifrån och vilka ekonomiska förutsättningar som du har i bagaget. Som student har du rätt till studiebidrag och med lite extra inkomster i from av ströjobb kan du börja bygga din aktie- och fondportfölj från grunden och stegvis utöka den och se den generera årlig utdelning.

Unga människor har världen för sina fötter och ju bättre ekonomiskt rustad man är desto bättre förutsättningar ger man sig själv. Sätt upp små och stora sparmål och jobba aktivt för att nå dem. Med utdelningsaktier kan du återinvestera avkastningen och på så sätt nå dina ekonomiska mål snabbare än du tror. Budgetera för månadsinkomsterna, slimma dina inköp och istället för att köpa en ny tröja så kan samma summa investeras i fondportföljen. Investeringar på börsen har historiskt sett gett bäst avkastning och ju tidigare du gör entré på börsen desto bättre kan dina ekonomiska förutsättningar bli.

 
Share this page